Galerie

Consorțiul ACORD

Atitudine – Creativitate – Originalitate – Redescoperire – Devenire

Actuala stare de fapt din sistemul educaţional aduce în prim planul atenţiei oportunitatea asigurării calităţii în educaţie şi cercetare, pentru formarea resurselor creative, prin sporirea atractivităţii procesului de învăţământ şi susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi a inovaţiei.

Sporirea calităţii în educaţie şi cercetare impune sporirea responsabilităţii şi a răspunderii publice la toate nivelurile şi o necesară cooperare a părinţilor şi familiei, a organismelor non-guvernamentale, a elevilor, a şcolii şi comunităţilor locale pentru asigurarea calităţii în educaţie şi cercetare, pentru formarea resurselor umane creative, pentru schimbarea viziunii educativ – informative şi formative, pentru egalitatea de şanse în procesul educaţiei diferenţiate şi al educaţiei de excelenţă.

În primăvara și vara anului 2011, 12 organizații nonguvernamentale au decis să își unească experiența și eforturile pentru a-și aduce contribuția la creșterea calității în sistemul educațional din România, propunând partenerilor instituționali din sistemul de educație modele de programe extra și intracurriculare adresate diferitelor categorii de elevi, programe de formare pentru cadrele didactice, părinți și alte cadre implicate în formarea tinerei generații, precum și evenimente care vor avea ca obiectiv informarea, sensibilizare și crearea oportunităților pentru schimburi de experiență și networking.

Cele 12 organizaţii nonguvernamentale, membre fondatoare ale Consorţiului ACORD sunt: Uniunea Cineaştilor din România, Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România, Organizaţia IRSCA Gifted Education, Centrul pentru Studii Complexe (Centru UNESCO), Fundaţia MATCA-2000, Asociaţia PSITEK, Asociatia de Epigenetică şi Metabolomică, Asociaţia DACĂ pentru progesul personalităţii creatoare, Asociaţia culturală SOUND, Asociaţia Geografilor Umanişti din România şi Fundaţia culturală „Jean Negulesco”.

Cele 12 organizații și-au propus să colaboreze în cadrul unui Consorțiu de lucru în cadrul căruia să se creeze şi implementeze programe de educaţie destinate tineretului din diverse categorii sociale şi în special celui din mediul educaţional preuniversitar/universitar, urmărind realizarea obiectivelor din zona de interes comun prin respectarea direcţiei şi a metodelor specifice fiecăreia dintre părţi şi anume:

  • educaţia prin imagine/multimedia
  • psihologia educaţiei
  • educaţia prin joc, comunicare şi creativitate
  • educaţia prin forme de exprimare artistică şi creativă
  • educaţia prin muzică
  • educaţia prin film documentar şi artistic
  • educaţia prin informări, prezentări, conferinţe, seminarii, cursuri, ateliere

Obiectivul prioritar al membrilor Consorţiului A.C.O.R.D. pentru descoperirea şi antrenarea creativităţii, inteligenţelor şi atitudinii copiilor şi tinerilor este completarea ofertei educaţionale prin susţinerea elaborării şi implementării unor programe specifice educaţiei de excelenţă bazate pe metode de formare novatoare, diferențiate, interdisciplinare și utilizarea mijloacelor multimedia în procesul de formare, de dezvoltare a interesului pentru cunoaștere, de dezvoltare a inteligențelor multiple și creativității copiilor și tinerilor.

 Beneficiarii acestor acţiuni şi programe vor fi cu prioritate cadre didactice, formatori, psihopedagogi, consilieri educaţionali şi personali sau experţi care lucrează în sistemul de educaţie, părinţi şi elevi din București și din România.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s