Proiecte

PROGRAMELE ȘI PROIECTELE NOASTRE

I. EDUCAȚIE

1. CREER Centrul de Resurse pentru Eco-Bio Educație, Reziliență și Sustenabilitatehttps://creeracord.com/ – 2015–2017 (auto-finanțare)

Un program creat de Fundația MATCA-2000 pe baza strategiei stabilite în 2011 de membrii Consorțiului ACORD, privind crearea unor centre de resurse online cu materiale dedicate profesorilor, educatorilor și părinților, organizarea de evenimente-dezbateri (living-lab) și cursuri pentru cadre didactice și părinți. În cadrul acestui program am realizat următoarele:

– lansarea Centrului de resurse online – cu peste 225 de materiale publicate până în prezent

traducere de cărți și alte resurse – 2 cărți traduse, alte două în curs de traducere (vezi capitolul Studii – https://fundatiamatca2000.wordpress.com/studii/ )

– elaborare de cursuri pentru cadre didactice – Curs 1 – ”Dezvoltarea competențelor de învățare și facilitarea înțelegerii prin metode interactive de vizibilizare și utilizare a diferitelor tipuri de gândire” și Curs 2 – ”Modelarea comunicării integrale la copii” – propuse Caselor Cadrelor Didactice din București, Caraș Severin și Prahova.

Curs-jurnalism

2. Programele de educație non-formală pentru copii și adolescenți derulate la Centrul Ferdinand din București, în colaborare cu organizații din Consorțiul ACORD (PSITEK, Asociația DACĂ) – 2011–2016 (auto-finanțare)

”Aezii” – muz-pedagogie –dezvoltarea celor 8 inteligențe prin muzică, dans, poezie (8-14 ani)Aezii-01

Gerila.01

”Vreau să fiu Harap Alb” – un program intra (l. română) și extra-curricular, bazat pe povești, jocuri educative, muzică, dans și teatru pentru dezvoltarea și evaluarea celor 8 inteligențe.

Harap=Alb-romana

Atelierele de media online – dezvoltarea competențelor de limbaj, comunicare, abilităților sociale și competențelor antreprenoriale (12-14 ani)

– Clubul de vară ”Prietenii artelor și științelor” – dezvoltarea gândirii, a cunoștințelor și inteligențelor prin cercetare, lecturi, muzică, dans, vizionarea și analizarea de filme (8-14 ani)

– Teatru terapeutic ”Copilul care creștea flori” – integrarea copiilor cu nevoi speciale

Aezii-2015

”Link & Like Music” – dezvoltarea competențelor social-civice și caracterului prin muzică (cu mesaj civic), dans, poezie (8-14 ani)

– Zilele Eminescu, Zilele culturii japoneze, Zilele educației non-formale, Ziua românilor de pretutindeni , Ziua Mamei etc. – ateliere de poezie, muzică și arte plastice, film

Zilele-Japoniei

3. Clubul și Revista interactivă pentru tineri Generați@ XX1

– 1998 – 2002 – Club de dezvoltare personală a adolescenților și tinerilor gifted bazat pe dezbatere, cercetare, cursuri: cop1de proiecte, jurnalism, lucru în echipă, pentru dezvoltarea și realizarea de proiecte și organizarea de evenimente, precum și pe realizarea integrală a Revistei pentru tineri Generați@ XX1 (format tipar) bazată pe conceptele echipei de tineri – Mențiune la Premiile Ford Motor Co. pentru protecția mediului și patrimoniului din 2002. (finanțare parțială din programul Tineret al UE, prin EuroTin)

Jurnalism-2012.02.normal

2011 – 2013 – reluarea programului cu o altă echipă de tineri și lansarea Revistei Generați@ XX1 onlinehttps://generatiaxx1.wordpress.com/ (auto-finanțare)

Avioane.02

4. Școala MATCA – 1999 – 2017 – cursuri de dezvoltare personală, comunicare, lucru în echipă, elaborarea proiectelor de finanţare, management de proiect, antreprenoriat, protecția mediului etc. pentru tineri (liceeni, studenți, absolvenți) și adulți (cadre didactice, angajați din administrația publică și companii, membri ai asociațiilor inter-comunitare) – autofinanțare

Curs_EAFE-Dec.2013.mediu

– Cursuri speciale pentru cadre didactice privind metodele de lucru cu copiii cu potențial înalt (gifted) – predate în cadrul Școlii de Excelență organizate de Gifted Education (2010 – 2010) – http://www.supradotati.ro/consortiu.php.

Live_Earth_Ploiesti.04

5. Taberele MATCA – 1997 – 1999

– Taberele de creație pentru copii cu talente multiple, finalizate cu spectacolele sincretice create integral de copii (versuri, muzică, dans, scenografie, păpuși): ”Cenușăreasa” (1997), ”Chirița la Călimănești” (1998, Chirița la eclipsă” (1999).

– Tabăra de integrare pentru copii cu risc de abandon școlar Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil (1988) și Proiectul pilot Porţi deschise – Bujoreni (1999) tabără mixtă de creaţie, recuperare şi integrare socială pentru copii cu handicap mental sever şi copii multitalent, dezvantajați, finalizat cu spectacolul sincretic ”Eclipsa” (co-finanțare (UNICEF, YOUTH).Turneu_Picoli-Cantori-Torino_poster

6. Proiectul ”Il castelo incantato” – 2004 – organizarea, în parteneriat cu Asociația SOUND și Ministerul Educației, a unui turneu de concerte demonstrative şi prezentări de protocoale didactice de muz-pedagogie, susţinut pentru cadrele didactice din 5 orașe din România de ansamblul Picoli Cantori di Torino şi Prof. Giorgio Guiot de la Asociația Cantascuola, Italia (co-finanțare de la Consiliul Municipal Torino)

7. Proiectele de cercetare aplicată ”Intonația plastică” și ”Euritmia – muzica mișcării” – programe de dezvoltare a motricității, inteligenței emoționale și comunicării pentru copiii din grădinițe – 2000 – 2001 (auto-finanțare)

– derularea programelor pilot la 3 grădinițe din București

– participare la realizarea unui Manual al educatorului pentru Intonația plastică, în parteneriat cu Ministerul Educației (co-finanțare de la Ministerul Educației)

Parteneri Activi Bucuresti

II. SOCIAL – SĂNĂTATE

1. Participare la crearea Grupului de Parteneriat Local București – 2002 – 2005 – și la derularea unor proiecte de cercetare, elaborare de strategii, networking, campanii de conștientizare și la crearea de servicii sociale în beneficiul Primăriei Municipiului București și Primăriilor din Sectoarele 1 și 4.

Poster_PABProiectul Parteneri Activi pentru București – coordonat de Fundația MATCA-2000 – crearea unei rețele de servicii sociale inter-conectate (co-finanțare PHARE) – http://www4.pmb.ro/wwwt/pactivi/index.htm

– Proiectul Cetăţenii defavorizaţi şi administraţia publică locală – Un parteneriat pentru Bucureşti – cercetarea nevoilor de servicii de asistență socială și elaborarea Strategiei pe termen mediu a Mun. București pentru dezvoltarea serviciilor de asistență socială – coordonat de Institutul IRECSON (co-finanțare PHARE)

– Proiectul A doua şansă – dezvoltarea unui Centru de servicii pentru persoanele fără adăpost – coordonat de Asociația Casa Ioana, în parteneriat cu Primăria sector 4 (co-finanțare PHARE)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– Proiectul Centru de Resurse pentru Dezvoltarea Serviciilor de Arterapie – programe de terapie prin muzică, mişcare şi dans pentru copii cu dizabilităţi din Sect.1 – dezvoltat de Fundația MATCA-2000 în colaborare cu DGASS Sect. 1 (co-finan. Primăria Sect. 1)

– Campania Luna Persoanelor cu Dizabilități – o serie de seminarii și evenimente culturale organizate de membrii Rețelei Parteneri Activi pentru București – Noi. 2004 și Noi. 2005

Senior_Club_Greeks.03

seem2. Participare la Proiectul SEEM II – Servicii pentru varstnicii din etnii alături de Fundația GERON și alți 11 parteneri din 5 țări europene – organizare schimburi de experiență și seminarii, dezvoltare de servicii pentru vârstnici, elaborarea de propuneri pentru politicile europene – proiect coordonat de Consiliul Local Leeds, UK 2003 – 2004 – (co-finanțare UE) – http://www.ger-on.de/wp-content/uploads/2014/07/seem_ii_final_report.pdf

3. Participare la Proiectul Music in Healthcare Settings, coordonat de Asociația Musique et Sante din Franța, alături de parteneri din UK și România promovarea conceptelor de intervenție muzicală, o abordare inovativă a utilizării muzicii în contextul asistenţei medicale și socio-medicale – Fundația MATCA-2000 a fost co-organizator al sesiunilor de formare, seminariilor și schimburilor de experiență din România, găzduite de Fundația Geron și alte 3 instituții de sănătate din București – 2007-2008 (co-finanțare UE, sponsorizare BCR)

Foto_MS_coperta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4. Participare, in calitate de consultanţi, traineri şi facilitatori, în cadrul:

Grupului de inițiativă și acțiune INGG Ana Aslan pentru susținerea Programului Național 2.12 de dezvoltare a sistemului de asistență pe termen lung a vârstnicilor – elaborare de proiecte, atragere de parteneri, organizare evenimente de promovare (2000 – 2001)

– Programului Naţional “Sănătate la sate” iniţiat de Ministerul Sănătăţii şi Asoc.Comunelor din România (2008)

Poveste_Craciun.12

III. CULTURĂ

1. Ansamblul AEZII – 1985 – 2016 – început ca inițiativă pentru a-i învăța pe copii colinde tradiționale românești (de Crăciun, de Paște) și a-i implica în promovarea acestor frumoase tradiții, a continuat cu promovarea conceptului de manifestare a talentelor multiple prin artele muzicii, dansului și poeziei, asemenea artiștilor din antichitatea elenă și a celor din epocile anterioare renașterii – artistul multilateral, dar și ca model de dezvoltare a competențelor transversale ale copiilor prin arte. După 30 de ani, bilanțul acestui proiect este – 6 generații de copii și tineri implicați în program, zeci de spectacole inițiate de coordonatoarea programului – Dna Doina Meșteru, sau manifestări la care ansamblul a participat – concerte de colinde, concerte tematice, spectacole sincretice, zile omagiale, festivaluri etc.

Home-Cafe.01

2. Expoziții – ”Vântul primăverii” (în colaborare cu organizația HaramichiRO) – 2013, ”Patrimoniul UNESCO în România” (2015) și ”Satul” (2016).

Aspecte-Expo-Patrimoniul-UNESCO

Lista evenimentelor culturale la care a participat organizația noastră se regăsește în Raportul de activitate al Fundației MATCA-2000.

IV. EVENIMENTE

1. Seminarului Internaţional „Vârstnicii în Europa de mâine” organizat în cooperare cu Ministerul Muncii, organizația Parittatische Saachsen Anhalt, Consiliul Local Sect.1 și PARRO (co-organizator, susținere comunicări, moderatori eveniment)2005

2. Co-organizatori ai Seminarului Jocul care zideşte – prima întâlnire de lucru cu formatori şi organizaţii interesate de tehnologiile didactice utilizate în educaţia de excelenţă și ai Gifted Education Forum pentru dezbaterea proiectului de lege pentru educaţia diferenţiată (Legea 17/ 2007) – 2006, 2007.

SAKURA.3

Direcții de acțiune

Membrii fondatori ai organizației au început activitatea voluntară în beneficiul comunității cu mulți ani înainte de a hotărâ să pună bazele unei organizații neguvernamentale.

În perioada 1997-2015 Foundaţia MATCA-2000 a investit în dezvoltarea programelor şi acţiunilor în câteva direcţii majore:

 • Dezvoltare organizaţională, atragerea de noi membri, voluntari şi resurse;

 • Dezvoltarea unor servicii și derularea unor proiecte adresate copiilor, tinerilor și adulților implicați în dezvoltarea comunităților și instituțiilor care lucrează cu și pentru tânăra generație și familii;

 • Creşterea implicării sociale a fundaţiei şi a rolului organizaţiei în societatea civilă – participarea la dezbaterile organizate de sociertatea civilă, de Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei privind modificările legislaţiei specifice şi dezvoltarea programelor strategice pentru perioada 2007 – 2013;

 • Dezvoltarea de noi parteneriate cu alţi actori – instituţii, organizaţii şi reţele de organizaţii din principalele domenii de interes ale organizaţiei – cultură, educaţie, asistenţă socio-medicală (art-therapy), dezvoltare durabilă şi organizarea de noi acţiuni în cadrul acestor parteneriate;

 • Dezvoltarea de noi activităţi în cadrul programelor permanente existenteAnsamblul AEZII,Clubul şi revistaGeneraţi@ XX1, Şcoala MATCA, Centrul de Resurse pentru arterapie;

 • Dezvoltarea şi implementarea de noi concepte şi proiecte, participare la proiecte internaţionale;

 • Participarea la realizarea unor studii, doumente și programe de importanță națională

 • Participarea la crearea unor noi reţele naţionale şi internaţionale şi dezvoltarea de activităţi de facilitare, comunicare, advocacy şi lobby, transfer de know-how şi modele de bună practică în cadrul acestor reţele.

  Proiecte și activități derulate până în prezent

  ANUL

  ACTIVITĂȚI / PROIECTE

  PARTENERI

  FINANȚARE

  1985-1997

  – Activități culturale cu Ansamblul de copii și tineri AEZII concerte de muzică românească și grecească, colinde și cântări religioase (Paști, Crăciun), spectacole aniversare sincretice – muzică, dans, poezie

  – 2 turnee în Grecia

  Instituții, centre de cultură și cult

  Uniunea Elenă din România,

  autofinanțare

  UER (din 2001)

  UER

  1997

  – Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  – Programul de formare de tineri animatori pentru tabere de copii

  Tabăra de creație MATCA pentru copii și tineri cu talente multiple și spectacolul Cenușăreasa – Călimănești

  – Participare la Spectacolul „Nașterea lui Iisus” (dec. 1997)

  UER, UAP, instituții de cultură (muzee, teatre, Filarmonica București)

  Primăria Călimănești, Muzeul Satului Vâlcean Bujoreni

  Teatrul PAN

  autofinanțare

  autofinanțare

  UER, Primăria Călimănești

  Teatrul PAN

  1998

  anul înființării oficiale

  – Activități culturale cu Ansamblul AEZIIconcerte de muzică românească, colinde și cântări religioase, participare la Ziua Energiei Nucleare, Ziua Greciei, 1 Iunie, organizarea a 2 spectacole sincretice – Versul eminescian si muzica, Nașterea, înregistrarea coloanei sonore pentru un film de desene animate

  – Proiectul Atelier de dezbateri și creație publicistică pentru adolescenți

  Tabăra de creație MATCA pentru copii și tineri cu talente multiple și spectacolul Chirița la Călimănești

  Partener la Proiectul „Medicina şi artele” – workshop-uri adresate studenţilor și profesorilor de la facultăţile de medicină şi psihologie (sept. – dec.)

  Instituții, centre de cultură și cult, ANIMAFILM, UER,

  Liceul Cervantes

  Liceul de muzică G.Enescu

  Scoala de Arte Nr.1, București

  Primăria Călimănești, Muzeul Satului Vâlcean Bujoreni

  Fundaţia Medicina şi Muzica, Asoc. Artiştilor din lumea medicală, Asoc. Studenţilor UMF, UMB, UAPB

  autofinanțare

  ArsEgo Production SRL

  autofinanțare

  autofinanțare, Primăria Călimănești

  Fundaţia Medicina şi Muzica/

  co-finanțare din partea tuturor partenerilor

  1999

  Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  – Continuarea Proiectului Atelier de dezbateri și creație publicistică pentru adolescenți (și elaborarea de proiecte de finanțare pentru acest proiect)

  Școala MATCA – cursuri de dezvoltare personală, comunicare, lucru în echipă, elaborarea proiectelor de finanţare pentru tineri

  – Susținerea proiectelor de cercetare în domeniul educației estetice interactive pentru copii – “Intonaţia plastică” şi “Euritmia – muzica mişcării”

  Tabăra de creație MATCA pentru copii și tineri cu talente multiple și spectacolul Chirița la eclipsă

  Proiectul pilot Porţi deschise – Bujoreni – tabără mixtă de creaţie, recuperare şi integrare socială pentru copii cu handicap mental sever şi copii multitalent, dezvantajați

  – Realizarea filmului documentar Porţi deschise – Bujoreni

  Participare la realizarea caietului de bună practică pentru Proiectul pilot Porţi deschise – Bujoreni

  – Participare la organizarea spectacolului “Speranţă pentru toţi”, în colaborare cu Radiodifuziunea Română și Asociaţia Uman Club

  Instituții, centre de cultură și cult

  Scoala de Arte Nr.1, București

  Ministerul Educ., Cercetării și Sport.

  4 gărdinițe Buc.

  Primăria Călimănești, Muzeul Satului Vâlcean Bujoreni

  Secret. de Stat pt. Pers cu Handicap

  Căminul-spital Băbeni, Vâlcea

  Primăria și Muzeul Satului Vâlcean Bujoreni

  UNICEF

  Asoc.Uman Club,

  Radio România, Orchestra de Camera Radio, Ansamblul Te Deum Laudamus

  autofinanțare

  autofinanțare

  autofinanțare

  autofinanțare

  autofinanțare

  UNICEF, SSPH, autofinanțare (co-finanțare)

  EUROTIN,

  UNATC

  UNICEF

  co-finanțare din partea tuturor partenerilor

  2000

  Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  – Continuarea Proiectului Atelier de dezbateri și creație publicistică – elaborarea conceptului Revistei Interactive Generați@XX1

  Școala MATCA – cursuri de dezvoltare personală, comunicare, lucru în echipă, elaborarea proiectelor de finanţare management, advocacy și lobby – pentru tineri, cadre din ONG-uri partenere și femei de afaceri

  Susținerea proiectelor de cercetare în domeniul educației estetice interactive pentru copii – “Intonaţia plastică” şi “Euritmia – muzica mişcării”

  – Participare la Grupul de inițiativă și acțiune INGG Ana Aslan pentru susținerea Programului Național 2.12 de dezvoltare a sistemului de asistență pe termen lung a vârstnicilor – elaborare de proiecte, atragere de parteneri, organizare evenimente de promovare

  Participare la programele inițiate de WorldLearning, CIPE, organizații și asociații naționale – programe de formare, seminarii, dezbateri (dezvoltarea sectorului IMM, Strategia Economică a Romaniei)

  – Participare la Proiectul POLICY pentru politici de sănătate publică și la campanii pentru combaterea violenței domestice și accesul femeilor în politică și funcții de conducere

  – Participare la organizarea Festivalului „Puterea Comunicării – Puterea iubirii”

  Instituții, centre de cultură și cult

  Asociația ASOAF-BOW România

  Ministerul Educ., Cercetării și Sport.

  4 gărdinițe Buc

  INGG Ana Aslan

  WorldLearning,

  Ambasada SUA,

  Asociația ASOAF-BOW România, alte organizații ale femeilor de afaceri sau sociale

  Fundaţia Golescu Org. Strategic Humanitarian Development – Santa Monica, SUA

  autofinanțare

  autofinanțare

  autofinanțare

  Asociația ASOAF-BOW România

  autofinanțare

  co-finanțare din partea tuturor partenerilor

  WorldLearning,

  CIPE

  WorldLearning

  Strategic Humanitarian Develop +

  co-finanțare parteneri

  2001

  – Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  – Proiectul Revista Interactivă Generați@XX1

  – Școala MATCA – cursuri de dezvoltare personală, comunicare, lucru în echipă, elaborarea proiectelor de finanţare management, advocacy și lobby – pentru tineri, cadre din ONG-uri partenere, femei de afaceri

  Tabăra de creaţie şi integrare socială Buşteni pentru copii cu risc de abandon școlar (cl. I-IV – şcoli normale şi centre de plasament)

  – Participare la realizarea unui Manual al Educatorului pentru programele de educație estetică interactivă Intonaţia plastică

  Participare la Grupul de inițiativă și acțiune INGG Ana Aslan pentru susținerea Programului Național 2.12 de dezvoltare a sistemului de asistență pe termen lung a vârstnicilor – elaborare de proiecte, atragere de parteneri, organizare evenimente de promovare

  Participare la programele inițiate de WorldLearning, CIPE, organizații și asociații naționale – programe de formare, seminarii, dezbateri

  ArsEgo Production SRL

  Asociația ASOAF-BOW România

  Fundaţia Sf. Ierarh Calinih, Arhiepiscopia Bucureştilor

  MEdCTS

  INGG Ana Aslan

  Asociația ASOAF-BOW România

  autofinanțare

  EUROTIN +

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  MEdCTS +

  autofinanțare

  co-finanțare parteneri

  WorldLearning,

  CIPE

  2002

  • Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  – Proiectul Revista Interactivă și Clubul Generați@XX1 tipărirea și lansarea revistei

  – Școala MATCA – cursuri de dezvoltare personală, comunicare, lucru în echipă, elaborarea proiectelor de finanţare management, advocacy și lobby – pentru tineri, cadre din ONG-uri partenere, voluntari

  – Participare la Proiectul PHARE Partener (2002-2003) pt. crearea Grupului de Parteneriat Local București – cursuri, work-shop-uri elaborare de proiecte de finanțare

  ArsEgo Production SRL

  Fundația IRECSON

  Fundația GERON

  Primăria Mun. Bucuresti

  FEDES-IRECSON, SNHFR, Asociația Casa Ioana

  autofinanțare

  EUROTIN +

  co-finanțare

  co-finanțare parteneri

  UE – PHARE Partener

  2003

  Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  Activități în cadrul Proiectului Revista Interactivă și Clubul Generați@XX1

  Proiectul Parteneri Activi pentru Bucureşti pt. crearea unei Reţele de parteneri care să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor serviciilor sociale în Bucureşti

  – Participare la proiectele GPL București – Cetăţenii defavorizaţi şi administraţia publică locală – Un parteneriat pentru Bucureşti (cercetare statistică și formularea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale) și A doua şansă – centru de zi pentru reinserţia socială a persoanelor adulte fără adăpost.

  – Participare la programe de formare-specializare pentru lucrul în echipe multidisciplinare, crearea de rețele de suport, tehnici de lucru cu persoane dependente

  – Participare la organizarea Simpozionul Național de Muzică Corală (Sinaia) și Festivalului Corurilor de Copii și Tineret (Bușteni)

  – Participarea, in calitate de membru fondator, la programele de formare și seminariile din cadrul Forum-ului de Îngrijiri la Domiciliu pentru vârstnici și Alianței Împotriva Discriminării

  Instituții, centre de cultură și cult

  Primăria Mun. Bucuresti

  FEDES-IRECSON, SNHFR, Asociația Casa Ioana

  Primăria Mun. Bucuresti

  FEDES-IRECSON, Asociația Casa Ioana, SNHFR

  Asoc. Equilibre, Org. TREBUIE, ANA, Blue Cross Danemarca

  Fundația SOUND, Min. Culturii

  Centrul Cultural Sinaia, Primăria Bușteni

  Fundația GERON

  Consiliul Național pt. Combaterea

  Discriminării

  autofinanțare

  autofinanțare

  UE PHARE

  UE PHARE

  CHILDNET

  Agenția Națională Antidrog

  Min. Culturii

  co-finanțare parteneri

  Fundația GERON

  CNCD

  2004

  Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  Activități în cadrul Clubului Generați@XX1– dezbateri, cursuri, elaborare de proiecte, activități publicistice și de voluntariat

  Continuarea Proiectului Parteneri Activi pentru Bucureşti

  Participare la proiectele (continuare) – Cetăţenii defavorizaţi şi administraţia publică locală – Un parteneriat pentru Bucureşti și A doua şansă

  Proiectul „Il castelo incantato” – org. unui turneu de concerte demonstrative şi prezentări de protocoale didactice susţinut în 5 orașe din România de ansamblul Picoli Cantori di Torino şi Prof. Giorgio Guiot, Italia

  Participare la Proiectul transeuropean SEEM II – Servicii pentru varstnicii din etnii, alături de parteneri din Anglia, Franța, Germania, Suedia, Belgia și România

  – Participare (cu traineri) la programele de formare ale cadrelor din administrația publică locală și resurselor umane pentru parteneriate public-private organizate de CRF Bucuresti

  – Participare, in calitate de co-organizator la Campania Luna persoanelor cu dizabilități

  Participare la programe de formare-specializare – Utilizarea tehnicilor de arterapie

  Participarea, in calitate de membru fondator, la crearea Federației PARITATE România – PARRO

  – Participare în grupul de consultanță implicat în formularea Joint inclusion Memorandum România, cu propuneri de amendamente

  Instituții, centre de cultură și cult

  Primăria Mun. Bucuresti

  FEDES-IRECSON, SNHFR, Asociația Casa Ioana

  Asociația Cantascuola – Torino, Fundaţia SOUND, MECTS, MCC, RDR & alții

  City Council Leeds, Fundația GERON + 11 parteneri europeni

  Centrul Regional de Formare Continuă București

  Rețeaua Parteneri Activi București

  Org. TREBUIE

  Fundația MUSICA Anglia

  Parittatische Saachsen Anhalt, Parteneri Activi București

  MMSSF

  autofinanțare

  autofinanțare

  UE PHARE

  UE PHARE

  Regione Piemont, Italia,

  co-finanțare parteneri

  Uniunea Europeană,

  co-finanțare parteneri

  UE PHARE

  Cons. Local S1 co-fin.parteneri

  CHILDNET

  Parittatische Saachsen Anh,

  co-finanțare parteneri

  MMSSF

  2005

  Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  Activități în cadrul Clubului Generați@XX1– dezbateri, cursuri, elaborare de proiecte, activități publicistice și de voluntariat

  Şcoala MATCA – 10 sesiuni de training pentru tineri voluntari şi lucrători din administraţia publică şi ONGuri

  Proiectul Centru de Resurse pentru Dezvoltarea Serviciilor de Arterapie – programe de terapie prin muzică, mişcare şi dans pentru copii cu dizabilităţi din Sect.1

  – Proiectul transeuropean SEEM II – Servicii pentru varstnicii din etnii – organizare schimburi de experiență și seminarii (Leeds, Gent, Brussels), 3 seminarii în București și susținerea organizării unui model de bună practică la UER

  – organizare eveniment culturalCopiii şi desenele animate româneşti lansează România pe orbita Europeană”

  – Co-organizator al Festivalului Ani de toamnă adresat persoanelor vârstnice din Sect.1

  Co-organizator al Seminarului Internaţional „Vârstnicii în Europa de mâine”

  – Participare la Seminarul „Partneships in the YOUTH for Europe Program” şi la „Week of European Youth”

  – Participare la programul de formare Tinerii și decizia la diferite nivele organizat de Institutul Național de Administrație Publică

  – Implicarea activă a reprezentanților fundației în dezbaterile organizate de instituții naționale și organizații internaționale sau naționale privind legislaţia şi programele strategice de dezvoltare pentru perioada 2007 – 2013, din domeniile cultură, educație, tineret, social, egalitate de șanse.

  Instituții, centre de cultură și cult

  FEDES-IRECSON

  Fundația GERON, SNHFR, PARRO

  DGASS sector 1

  City Council Leeds, Fundația GERON + 11 parteneri europeni

  Cons.Local Sect 1

  ANIMAFILM

  FEDES IRECSON

  Cons.Local Sect 1

  Clubul Seniorilor

  MNR, UCIN,

  Colegiul G,Enescu

  MMSSF, PARRO,

  Cons.Local Sect 1 Parittatische Saachsen Anhalt

  PARRO, AGSA

  INA, ANSIT

  ECUMEST, MCC, Consorțiul EDUGATE, SAR, Leaders Forum, Delta Forum, MMSSF – Social Forum, MIE, Parlament, AidRom, Fundația Pr. Margareta

  autofinanțare

  autofinanțare

  co-finanțare parteneri

  DGASS sect.1,

  co-finanțare

  MATCA-2000

  Uniunea Europeană,

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  AGSA, Saxonia-Anhalt (Germ.)

  ANSIT

  co-finanțare parteneri

  2006

  Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  Activități în cadrul Clubului Generați@XX1– dezbateri, cursuri, elaborare de proiecte, activități publicistice și de voluntariat

  Şcoala MATCA – 15 sesiuni de training pentru tineri voluntari şi lucrători din administraţia publică şi ONGuri

  – Proiectul Centru de Resurse pentru Dezvoltarea Serviciilor de Arterapie – programe de documentare-cercetare şi de training pentru cadrele din sistemul de asistenţă socială.

  – Participare la Grupul de lucru care a realizat propunerea textului de Lege privind educaţia diferenţiată a copiilor şi tinerilor cu potenţial înalt și la Gifted Education Forum – dezbaterea proiectului de lege pentru educaţia diferenţiată (Legea 17/ 2007)

  – Co-organizatori ai Seminarului Jocul care zideşte – prima întâlnire de lucru cu formatori şi organizaţii interesate de tehnologiile didactice utilizate în educaţia de excelenţă

  – Co-organizatori evenimente culturale – „110 ani de cinematografie românească” și „Living library”,

  – Participarea cu comunicări științifice la Seminarul Rolul mass-media în dezvoltarea copiilor și la Seminarul de lansare al Centrul de Terapii Comunitare C. Gorgos

  Participare la Tabăra de schimburi europene „Initiation”, la Pregarten, în Austria

  – Co-participare la crearea conceptului pentru CreativFEST, inițiat de Consorțiul EDUGATE

  Instituții, centre de cultură și cult

  DGASS sector 1

  Consorțiul

  EDUGATE

  UNESCO-CEPES

  Asoc. Cetatea lui Bucur 7 Centre

  APLER, Fundaţia LIBRA, Muzeul Literaturii Române

  CNC, ANIMAFILM

  Cons.Local Sect 1

  AIESEC

  WorldVision România

  Spitalul Const. Gorgos, Buc.

  Zaunreiter Akademie, AUT

  Consorțiul EDUGATE

  autofinanțare

  autofinanțare

  autofinanțare

  DGASS sect.1,

  co-finanțare

  MATCA-2000

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  WorldVision România

  Spitalul Const. Gorgos, Buc

  Youth for Europe (UE)

  co-finanțare parteneri

  2007

  Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  Activități în cadrul Clubului Generați@XX1– dezbateri, cursuri, elaborare de proiecte, activități publicistice și de voluntariat

  Şcoala MATCA – sesiuni de training și consultanță pentru elaborarea de proiecte de finanțare pentru echipele de profesori, lucrători din administraţia publică şi cadre din organizaţiile neguvernamentale din București, Titu, Baia Mare, Ţara Haţegului şi Valea Gurghiului (Mureș)

  – Participarea, în calitate de parteneri și consultanți, la elaborarea a 7 proiecte de finanțare, pentru organizații din Consorțiul EDUGATE și Asociația Intercomunitară Țara Hațegului

  – Proiect de cercetare a potenţialului cultural din Valea Gurghiului şi participare, în calitate de consultanţi, la organizarea Festivalului Văii Gurghiului.

  – Participarea, în calitate de partener şi consultant, la organizarea primului Festival de teatru cu decor virtual MEDI@ART

  – Organizarea Seminarului Muzica în spital – iniţierea colaborării şi schimbului de know-how între organizaţii şi instituţii din 5 ţări europene în domeniul utilizării muzicii interactive în spitale şi instituţii de asistenţă medico-socială

  – Participare la cea de a doua ediţie a Gifted Education Forum – s-au dezbătut normele de aplicare a Legii educaţiei diferenţiate şi Programul strategic de dezvoltare a programelor de educaţie diferenţiată

  – Participare, în calitate de co-organizator la evenimentul „Gopo şi animaţia românească”

  Participare la Simpozioane Internaţionale “Hands on science” şi “Împreună pentru educaţie”

  Participare, în calitate de membru fondator la constituirea RONAT – Rețeaua Furnizorilor de Formare pentru Administrația Publică

  Instituții, centre de cultură și cult

  CRFB

  Asociațiile Intercomunitare Țara Hațegului și Valea Gurghiului

  Asoc. Cetatea lui Bucur 7 Centre

  Asociația Intercomunitară Țara Hațegului

  Asociația Intercomunitară

  Valea Gurghiului

  Consiliul Mun. al Elevilor, Cons. Local al Tinerilor, Sect.1, Asociația Arca lui Noe

  Organizația Musique et Sante

  Paris, FR

  Consorțiul EDUGATE, Palatul Parlamentului

  CNC, ANIMAFILM

  Hands on Science România,

  UNICEF

  INA

  autofinanțare

  autofinanțare

  PHARE

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  Cons.Local Sect 1

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  Hands on Science Rom.,

  UNICEF

  PHARE

  co-finanțare

  2008

  Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  Şcoala MATCA – sesiuni de training și consultanță pentru elaborarea de proiecte de finanțare pt. cadre didactice, studenți, lucrători din instituții, administraţia locală şi ONG-uri din București, Giurgiu, Bacău, Vâlcea, Ialomița, Constanța

  – Co-organizator al sesiunilor de formare, seminariilor și schimburilor de experiență din România derulate în cadrul Proiectului Music in Healthcare Settings – o abordare inovativă a utilizării muzicii în contextul asistenţei medicale și socio-medicale

  Participare, in calitate de consultanţi, traineri şi facilitatori, în cadrul Programului Naţional “Sănătate la sate” iniţiat de Ministerul Sănătăţii şi Asoc.Comunelor din România

  – Participare, în calitate de membru fondator la organizarea seminariilor care au dus la constituirea RENASIS – Rețaua Națională Antisărăcie, Incluziune Socială

  Instituții, centre de cultură și cult

  ACOR

  RENASIS

  Consorțiul EDUGATE

  Organizația Musique et Sante, Royal Northern College of Music Manchester

  Fundația GERON, Centrul C. Gorgos

  Centrul Clinic de Recup. pt. copii Dr. N. Robănescu

  Minist. Sănătăţii

  ACOR

  CARITAS România, ONPHR, PARRO

  autofinanțare

  co-finanțare parteneri

  UE – Culture 2007 Program

  BCR ERSTE Bank

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  2009

  Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  Şcoala MATCA – sesiuni de training și consultanță pentru elaborarea de proiecte de finanțare pt. cadre didactice, studenți, lucrători din instituții, administraţia locală şi ONG-uri din București, Giurgiu, Bacău, Argeș

  – Participarea, în calitate de parteneri și consultanți, la elaborarea a 10 proiecte de finanțare, pentru Universitatea Națională de Muzică București, organizații din RENASIS și ACOR, în domeniile educație-formare continuă, protecția mediului, economie socială

  – Participare, în calitate de autori de curs și formatori la proiecte de educație de mediu pentru adolescenți – Bacău EcoCity și Ialomița – râu curat, organizate de parteneri din RENASIS, la Bacău și Slobozia.

  – Participare la Proiectul european pentru tinerert Accepter la difference c’est possible – realizarea de programe extrașcolare integrative pentru copii și tineri cu dizabilități

  – Participare la crearea conceptului pentru Festivalul steluțelor – Tg.Mureș

  – Participare, cu comunicări științifice la seminarele organizate de Departamentul de Formare Continuă al UNMB și la Conferința Internațională despre Creativitate în educație de la Universitatea Politehnică București

  UNMB

  RENASIS

  Asociațiile REPERE Bacău,

  Cetatea lui Bucur,

  Tinerețea și prietenia (Ag.)

  DPPD-UNMB

  RENASIS

  ACOR

  REPERE Bacău

  Asociațiile

  REPERE Bacău

  Cetatea lui Bucur

  Asociația EPAL (FR), Motivation România, CEFOP Italia

  IRSCA Gifted Ed. Asociația MAIA

  Cons. EDUGATE

  DPPD-UNMB

  autofinanțare

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  Fondul Național de Mediu

  Programul Tineret pentru Europa

  UE

  Asociația MAIA

  Cons.Județean Mureș

  UNMB

  UPB

  co-finanțare parteneri

  2010

  Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  Şcoala MATCA – sesiuni de training și consultanță pentru elaborarea și managementul proiectlelor de finanțare pt. cadre didactice, studenți, lucrători din instituții, administraţia locală şi ONG-uri, Org. de tineret PDL Hunedoara

  – Participarea, în calitate de consultanți, la elaborarea a 9 proiecte de finanțare, pentru ACOR, membri din RENASIS, CEPECA Consulting Center, HR Club, Fundația Fecioara Maria, ARCA – cu teme de educație, formare continuă, economie socială și la realizarea planului de implementare pentru Proiectul MAI (strategic)

  – Realizarea conceptelor de funcționare pentru un Centru comunitar de educație continuă și a unui Club de educație de excelență pentru copii și adolescenți

  – Participare cu traineri la Școala de vară a educației de excelență – Arad

  – Participare la Festivalul steluțelor Ilfovene

  – Participarea la activitățile consultative din cadrul Proiectului Spre calitate și leadership în învățământul superior românesc din România 2025

  Instituții, centre de cultură și cult

  CEPECA Consulting Center

  Asociația pentru Formarea Prof. a Adulților, Org. PDL Hunedoara

  ACOR

  CEPECA Consulting Center

  HR Club, ARCA

  Fund. F. Maria

  Asoc. PSITEK

  Fundația pt. învățământ

  CEPECA Consulting Center

  Asoc. PSITEK

  IRSCA Gifted Ed. Casa Corp.Did. Arad

  IRSCA Gifted Ed.

  Asociația MAIA

  UEFSCDI

  MECTS

  autofinanțare

  co-finanțare parteneri

  Org. PDL Hunedoara

  co-finanțare parteneri

  CEPECA Consulting Center

  co-finanțare parteneri

  Asociația MAIA

  Cons.Jud. Ilfov

  UE

  POS-DRU

  2011

  – Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  Şcoala MATCA – sesiuni de training și consultanță pentru elaborarea și managementul proiectlelor de finanțare pt. cadre didactice, studenți, lucrători din instituții, administraţia locală şi ONG-uri

  – Participarea, în calitate de consultanți, la elaborarea planului de implementare pentru 7 proiecte de finanțare cu tema formarea profesioanlă a adulților din mediul rural

  – Participarea, în calitate de experți, la realizarea a două studii pentru Consiliul Economic și Social din România – Studiu comparativ al modului de constituire, organizare și funcționare al CES-urilor din UE și Studiu intern privind organizarea și funcționarea CES România

  – Participare, în calitate de membru fondator la constituirea ACORD – un Consorțiu format din 12 organizații, având ca obiectiv descoperirea şi antrenarea creativităţii, inteligenţelor şi atitudinii copiilor şi tinerilor

  – Participarea la activitățile consultative din cadrul Proiectului Spre calitate și leadership în învățământul superior românesc din România 2025

  – – Participare cu traineri la Școala de vară a educației de excelență – București

  Participare la Festivalul steluțelor Ilfovene, ediția a .II-a

  Participarea, cu comunicări științifice, la Congresul Internațional de Medicină Alternativă (Sănătatea și educația – domenii de interferență) și la Conferința Internațională despre Educație de la Universitatea Politehnică București (Eco-Bio-Educația)

  Home Cafe

  CEPECA Consulting Center

  Asoc. pt formarea Prof. a Adulților

  WorldVision Rom.

  CEPECA Consulting Center

  CES România

  Asoc. PSITEK

  UCIN, Asoc. PSITEK, Asoc.DACĂ, Asoc. Geografilor,

  Fundația SOUND, Centrul de Studii Complexe, Asoc. de Epigenetică

  UEFSCDI

  MECTS

  IRSCA Gifted Ed. Casa Corp.Did. București

  IRSCA Gifted Ed.

  Asociația MAIA

  Consorțiul

  ACORD

  autofinanțare

  co-finanțare parteneri

  WorldVision Rom

  CEPECA Consulting Center

  CES România

  co-finanțare parteneri

  UE

  POS-DRU

  Cons. Local sect.6

  co-finanțare parteneri

  Asociația MAIA

  Cons.Jud. Ilfov

  Instit. Național de Medicină Alternativă

  UPB

  co-finanțare

  2012

  – Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  Şcoala MATCA – sesiuni de training pentru elaborarea proiectelor de finanțare pt. cadre didactice și jurnalism pentru tineri

  – Realizarea conceptelor de lucru pentru programe de evaluare prin joc a copiilor, programe de dezvoltare a inteligențelor multiple, programe de terapie prin mișcare și programe de teatru terapeutic pentru Centrul de Resurse pt. Copii și Părinți Ferdinand, Buc.

  – Realizarea proiectului pilot de teatru terapeutic Copilul care creștea flori

  – Lansarea site-ului Fundatiei MATCA-2000 – https://fundatiamatca2000.wordpress.com, 23.7

  – Proiectul Revista Interactivă și Clubul Generați@XX1 – dezvoltarea unei noi echipe de tineri redactori și colaboratori pentru relansarea revistei online; cursuri de jurnalism pentru voluntarii revistei; lansarea Revistei online – 20 August

  – Participare la realizarea conceptului și planului de implementare al Proiectului Ateneul Filmului de Artă

  – Participare la Scoala de vara Ciocanesti, organizata de ApEAL, cu doua ateliere – de canto si dezvoltare personala prin dans, sustinute de voluntarii revistei Generați@XX1

  – Participare la Zilele Educatiei Nonformale – organizarea a trei ateliere demonstrative – Revista online, Televiziunea online si Lumea lui Harap Alb -in Centrul de Resurse Ferdinand – 28-29 Sept.

  Programul AEZIImodule de educație muzicală generală, cânt și ansamblu coral și module de educație muzicală instrumentală pentru copii din cl. II – IV

  – Programul Vreau sa fiu Harap Albun program pilot, novator pentru evaluarea complexă și dezvoltarea prin joc a celor 8 inteligențe principale și creativității copiilor

  Ziua culturii japoneze – atelier de origami si vizionare comentata a filmului Călătoria lui Chihiro pentru elevii cl. II – IV de la Scoala Ferdinand – Nov.

  Ziua romanilor de pretutindeni – program de cantece si ateliere de creatie si desen

  – Participarea Ansamblului AEZII la realizarea spectacolului “Poveste de Crăciun”, alături de toate organizatiile care au derulat programe artistice la Scoala Ferdinand

  Home Cafe

  Centrul de Resurse pt. Copii și Părinți Ferdinand

  Consorțiul

  ACORD

  Centrul de Resurse pt. Copii și Părinți Ferdinand

  Asoc. PSITEK

  Biblioteca Națională a României

  Ligia Necula – trainer, redactor-sef GXX1

  UCIN

  Consorțiul

  ACORD

  Organizatia ApEAL

  Scoala Generala 64 si Centrul de Resurse Ferdinand

  Asoc. PSITEK

  Scoala Generala 64 si Centrul de Resurse Ferdinand

  Asoc. PSITEK

  Centrul de Resurse Ferdinand

  Grupul HaramichiRO

  Centrul de Resurse Ferdinand

  Scoala Generala 64 si Centrul de Resurse Ferdinand

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  autofinantare

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  2013

  Cursul “Cel mai bun an” organizat pentru voluntarii GXX1 si HaramichiRO

  “Omagiu lui Eminescu” – spectacol realizat de Ansamblul AEZII, in colaborare cu invatatoarea Cl.IV-A, Maria Mihai si elevii ei

  Spectacol de Ziua Mamei – realizat in colaborare cu elevii Scolii Ferdinand si Grupul HaramichiRO

  – Expozitia-spectacol Vântul primăverii – organizata în parteneriat cu HaramichiRO, Biblioteca Ion Crenagă și Arh. Cornel Bărbuță

  – Participare la Cenaclul organizat de Asociația Iulia Hasdeu – Poezia eminesciană și muzica

  Participarea, în calitate de experți, la realizarea a trei studii pentru Consiliul Economic și Social din România – Analiza direcțiilor de strategie pentru dezvoltarea CES; Rolul actorilor sociali în dezvoltarea unei piețe a muncii inclusive în România; Analiza nevoilor de comunicare, de vizibilizare și promovare ale CES

  Şcoala MATCA – sesiuni de curs pentru Expert accesare fonduri europene (EAFE), organizate în colaborare cu GS Consulting, CES România și PSITEK

  Călătorie de studiu în Olanda – cercetarea organizării muzeale pentru programele educative adresate copiilor și tinerilor

  Centrul de Resurse Ferdinand

  Scoala Generala 64

  Scoala Gen. 64

  Grupul HaramichiRO

  Bibl. Ion Crenaga

  Grupul HaramichiRO

  Asociatia Iulia Hasdeu

  CES România

  Asoc. PSITEK

  CES România

  Asoc. PSITEK

  GS Consulting

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  CES România

  CES România

  co-finanțare parteneri

  autofinantare

  2014

  Şcoala MATCA – sesiuni de curs pentru Expert accesare fonduri europene (EAFE), organizate în colaborare cu GS Consulting, Centrul Ferdinand și PSITEK

  “Omagiu lui Eminescu” – spectacol realizat de Ansamblul AEZII, în colaborare cu Centrul Ferdinand

  – Participare cu Ansamblul AEZII la „Cenaclul Iulia Hasdeu”, din cadrul Târgului de carte educațională, București

  Școala de vară MATCA – dezvoltarea competențelor cultural-artistice ale copiilor prin muzică și teatru

  – Ans. AEZII – pregătirea spectacolului „SOS Natura”, în colaborare cu Asoc. PSITEK

  Participarea, în calitate de experți, la realizarea a doua studii pentru Consiliul Economic și Social din România – Rolul C.E.S.-urilor și al instituțiilor similare din UE în promovarea conceptului de RSC – Responsabilitate Socială a Companiilor și Analiza comparativa a standardelor pe baza cărora se stabilește valoarea salariului minim și nivelul diferitelor plăți incluse în politicile sociale din România și alte țări europene

  Asoc. PSITEK

  Centrul Ferdinand

  GS Consulting

  Centrul Ferdinand

  Asoc. UNESCO

  Iulia Hasdeu

  Asociatia PSITEK

  Centrul Ferdinand

  Asociatia PSITEK

  Centrul Ferdinand

  CES România

  Asoc. PSITEK

  taxe curs +

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  CES România

  2015

  Activități culturale cu Ansamblul AEZII

  – Co-organizator al Expoziției de grafică “Patrimoniul UNESCO in Romania”, dedicată aniversării a 70 de ani UNESCO

  – Organizarea Spectacolului Majoratul MATCA și AEZII – prilejuit de aniversarea a 18 ani de la înființarea Fundației MATCA-2000

  – Organizarea Spectacolului Vrei si tu? – primul eveniment Link&Like Music susținut de Ansamblul AEZII și Junior Band

  – Crearea conceptului Centrului de resurse pentru Eco-Bio Educație și Reziliență și a blogului CREER, care va găzdui în prima etapă resurse pentru cadre didactice și părinți

  – Traducere de materiale pentru CREER (inclusiv două cărți, pregătite pentru publicarea în limba română – O nouă cultură a învățării și Să faci gândirea vizibilă)

  – Organizarea Clubului de vară „Prietenii artelor și științelor” pentru aplicarea pilot a rutinelor de dezvoltare a gândirii și creativității în educația non-formală.

  – Pregătirea cursurilor Școala viitoruluiPrincipii și metode de dezvoltare a gândirii și creativității în Eco-bio Educație; Evaluarea complexă a potențialului copiilor – adresate cadrelor didactice

  Centrul Ferdinand

  Biblioteca M. Eminescu, Arh. Bărbuță Corneliu

  Centrul Ferdinand

  Asoc. PSITEK

  Centrul Ferdinand

  Consorțiul ACORD

  Asoc. PSITEK

  Centrul Ferdinand

  Asoc. PSITEK

  Centrul Ferdinand

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  autofinantare

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

  autofinantare

  co-finanțare parteneri

  co-finanțare parteneri

   

   

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s