Studii

Membrii Fundației MATCA-2000, în colaborare cu specialiști din alte instituții sau organizații partenere au elaborat și prezentat următoarele comunicări științifice și studii:

Comunicări

 • Sustenabilitatea – o nouă competență transversală și obiectiv transformațional al educației actuale” Prof. Rodica Bărbuță, Ing. Camelia Moldovan, Prof. Doina Sabina Meşteru (2016) – comunicare prezentată la EduConference – Conferința Internațională Modernitate și Competitivitate în Educație, organizată de Universitatea Politehnică București.

 • nătatea și Educația – Domenii de convergență interdisciplinară” Prof. Dr. Ion Vasile-Niculae, Prof. Rodica Bărbuță, Prof. Doina Sabina Meşteru, Psih. Gilda Mariana Hentea, Prof. Dr. Natalia Cucu, Sociolog Ştefania – Alina Ion (2012), comunicare prezentată la Al II-lea Congres Internațional de Medicină Integrativă, București.

 • Manifest pentru un oraş curatProf. Rodica Bărbuță, (2012) – comunicare prezentată la Seminarul organizat la Bacău, în cadrul Proiectului Bacău Eco-City.

 • Muzica Performanței” Prof. Doina Sabina Meşteru, Prof. Rodica Bărbuță, (2009), comunicare prezentată la Seminarul organizat de Departamentul de Formare Continuă al Universității Naționale de Muzică București

 • Formare diferențiată pentru muzicienii români” Prof. Dr. Lavinia Coman, Prof. Dr. Louise Abraham, Prof. Doina Sabina Meşteru, Prof. Rodica Bărbuţă, 2009, comunicare prezentată la Conferința Internațională despre Creativitate în educație de la Universitatea Politehnică București

 • Muzica în comunitate”Prof. Dr. Philippe Bouteloup, Prof. Rodica Bărbuţă, (2008) comunicare prezentată la Seminarul Internațional Music în Healthcare Settings, Casa Geron, București

 • Educaţia integrativă şi personalizată – o altfel de educaţie pentru Europa sec, XXI” – Prof. Doina Sabina Meşteru, Prof. Rodica Barbuta, Prof. Victoria Frenţiu, 2007, comunicare prezentată la Simpozionul Internaţional „Împreuna pentru educaţie”, București.

 • Porți Deschise – Bujoreni” – Caiet de bună practică – Dezvoltarea auto-controlului și abilităților de viață ale copiilor cu handicap mental sever prin artă și peer-tutoring – Prof. Doina Sabina Meşteru, Prof. Rodica Barbuta, 1999 – Beneficiari UNICEF și Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap – material distribuit în 50 de cămine-spital pentru copii din România și prezentat de UNICEF, împreună cu filmul documentar al proiectului realizat de Fundația MATCA-2000, la conferințele de la București, Berlin și Madrid din 1999 și 2000.

Studii (realizate de membrii Fundației MATCA în calitate de experți independenți)

 • Studiu comparat privind organizarea și funcționarea CESE și altor instituții similare din Europa – 2011, Prof. Rodica Bărbuţă, Prof. Doina S. Meşteru – beneficiar, CES România

 • Analiza nevoilor de dezvoltare instituțională ale CES România; Strategia și Planul de dezvoltare instituțională a CES – 2012, Prof. Rodica Bărbuţă, Prof. Doina S. Meşteru – beneficiar, CES România (studii instituționale)

 • Rolul actorilor sociali în dezvoltarea unei piețe a muncii inclusive în România – 2013, Prof. Rodica Bărbuţă, Prof. Doina S. Meşteru – beneficiar, CES România

 • Analiza nevoilor de comunicare ale CES România; Strategia de comunicare a CES – – 2013, Prof. Rodica Bărbuţă, Prof. Doina S. Meşteru – beneficiar, CES România (studii instituționale)

 • Rolul Consiliilor Economice și Sociale și al instituțiilor similare din Europa în promovarea conceptului de Responsabilitate Socială a Companiilor (CSR) – 2014, Prof. Rodica Bărbuţă, Prof. Doina S. Meşteru – beneficiar, CES România

 • Coșul minim – Instrument viabil în stabilirea salariului minim național și al politicilor sociale din România? – 2014, Prof. Rodica Bărbuţă, Prof. Doina S. Meşteru – beneficiar, CES România

  http://www.ces.ro/studii-elaborate-de-ces/ro/124

Publicitate